pcelica-gif Pčelinjaci stanković Mladenovac
Pcelinjaci stankovic Mladenovac
Pcelinjaci stankovic on google my bussines
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
slika pozadine menija slika pozadine menija slika pozadine menija

Flora našeg kraja - Pčelarski foto herbarijumMed i cimet

Bogatstvo jednog meda u mnogome odredjuje teren sa kojeg pčela sakuplja nektar.

Sama mikroklima mesta na kojem se nalazi pčelinjak, bogatstvo biljem, zemljište, sve to odredjuje i karakteristike meda.

Te osobine biljka upija i ugradjuje u nektar koji pčele sakupljaju i pretvaraju u med.

Tako med pored svojih osnovnih osobina koje ga čine prirodnim nosi u sebi pečat podneblja sa kojeg je nastao.

Šumadijska brda na kojima pčelarimo obrasla su voćnjacima i vinogradima, trnjem i rastinjem sa livadama i zbunovima. Blago zatalasana brda šumadije, pitoma i divlja u isti mah nude svoje ukuse i mirise.

Pčela sa velikim požrtvovanjem sve to sakuplja i u svojoj košnici, svojoj najsavršenijoj fabrici sve to pretvara u veoma zdrave i kvalitetne proizvode.

Šumadijska blago zatalasana brda

Atlas medonosnog bilja mesecu cvetanja