pcelica-gif Pčelinjaci stanković Mladenovac
Pcelinjaci stankovic Mladenovac
Pcelinjaci stankovic on google my bussines
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
Pcelinjaci stankovic fb-page
slika pozadine menija slika pozadine menija slika pozadine menija

Prodaja rojeva i pčelinjih društavaProdaja društava i rojeva

Jedna od delatnosti koju obavljamo na našim pčelinjacima je proizvodnja i prodaja društava i rojeva pčela pre i posle bagremove paše.

Pri kupovini pčela vaše je da obezbedite košnicu u koju ćemo pčele prepakovati.

U nekim slučajevima je moguća kupovina pčela u košnicama uz prethodno postignut dogovor.

Trudimo se da za svakog našeg kupca spremimo kvalitetan roj ili društvo sa dovoljnom količinom legla i fondom pčela i adekvatnom količinom hrane.

Otvoreni smo za razgovor sa mladim pčelarima oko tehnike pčelarenja.

Pčelinjaci se nalaze uz asfaltni put tako da transport košnica nije nikakav problem.

Vremenski okvir za kupovinu pčela nije ograničen. Pčele se mogu prodavati tokom čitave sezone stim da se mladi rojevi obično kupuju krajem proleća i početkom leta.

Jedino je zima period kada pčele miruju i tada ih ne treba pomerati.

Cena rojeva i društava zavisi od doba godine u kom se pčele kupuju.

pregled jednog roja

Prodaja rojeva i društava pčela proleće i leto 2024.

Cena rojeva i društava pčela koji su spremni za preuzimanje

Proleće i leto 2024.


Pre bagremove paše:

LR i DB društva na 10 ramova bez košnice: cena 120 evra


Na početku Bagremove paše:

LR i DB rojevi na 5 ramova: 70 evra.


Posle Bagremove paše:

LR i DB društva na 10 ramova: 100 evra

LR i DB rojevi u junu mesecu na 5 ramova: 60 evra


Prodaja paketnih rojeva: Cena 40 evra

Moguća je prodaja pčela u košnicama.

Cena rojeva i društava sa košnicama zavisi od toga u kom periodu sezone se kupuju pčele.

Formiranje i nega rojeva tokom leta

Razlike izmedju rojeva i društava pčela

Pčelinja društva su jače, razvijene zajednice sa više legla i meda u odnosu na rojeve i one su sposobne da odmah donesu prihode pčelaru.

U dobrim godinama od kupljenih društva pre bagremove paše se može dobiti med i nov roj pčela posle bagremove paše. Na takav način se uložena sredstva povrate u roku od nekoliko meseci.

Roj predstavlja jedno manje pčelinje društvo kojem je potrebna dodatna pažnja pčelara kako bi se spremilo za prezimljavanje sa odgovarajućim fondom pčela.

Kroz razvijanje roja da postane društvo mlad pčelar može najbolje da shvati način funkcionisanja i širenja pčelinjeg društva koji će biti istovetan sa prolećnim razvojem pčela za bagremovu pašu.

Treba se savetovati sa iskusnim pčelarima oko tehnike pčelarenja.

pregled jednog roja

Savet iskusnog pčelara

Za početak pčelaru početniku nije potreban veliki broj košnica.

3 do 5 košnica je sasvim dovoljno da se savladaju osnovne tehnike rada sa pčelama i da se polako telo navikne na pčelinje ubode.

Nakon toga sa odredjenim iskustvom može se pristupiti daljem širenju pčelinjaka.

Za osnovni rad sa košnicama potrebni su pčelarska bluza, nož, dimilica, rukavice i još ponešto od sitne opreme.

Saveti iskusnih pčelara su veoma bitni za pčelara početnika, pogotovo u prevazilaženju odredjenih situacija na pčelinjaku.

Najveća nagrada za trud pored pčelinjih proizvoda je mir na pčelinjaku i posmatranje savršene organizovanosti pčelinje zajednice.

Pčelarstvo se uči čitavog života i veoma je važno imati pre svega ljubav prema pčelama.

Naravno treba imati veru u uspeh i ne odustajati bez obzira na teške pčelarske sezone koje se povremeno pojave.

U poslednje vreme je prisutno sve više takazvanog internet pčelarenja.

Pored dobrih strana internet edukacije postoje i sadržaji koji nisu u smernicama naprednog pčelarstva što može da bude kontraproduktivno za pčelare početnike.

Oni uglavnom lutaju u pronalaženju načina i tehnika pčelarenja koji mogu da prilagode svom načinu života.

Važan savet pčelarima početnicima da prvenstveno koriste stručna predavanja i literaturu, odnosno knjige. Pošto je svaka knjiga morala da prodje recenziju prilikom pisanja.

Učenje preko interneta treba da bude samo dopuna svemu tome, koja se uzima sa jednom dozom opreza.

Hvatanje roja na grani

Povratak prirodi kroz pčelarenje

U današnje vreme najveći deo ljudi živi u urbanim sredinama, mestima sa jako malo prirodnog okruženja.

Čovek se otudjio od prirode prepuštajući se civilizaciji, bežeći iz sela u urbanu sredinu bez svega onoga što krasi selo.

U takvoj sredini bez kontakta sa zdravom sredinom u stresnom okruženju, dolazi do umora kako fizičkog tako i psihičkog.

Pčelarenje nas nasuprot tome uči povratku prirodi.

Vraća nas u žive krajeve gde se još uvek može naći balans i mir i povratiti izgubljena snaga.

Kroz druženje sa pčelama čovek nauči mnogo toga iz prirode što može preneti i na svoj život.

Čari pčelarstva nisu samo u materijalnim dobrima, izraženom samo kroz rad na pčelinjaku ili kroz proizvode koje dobijamo od pčela, već pčelarstvo ima i neku duhovnu stranu koja oporavlja um i telo.

Za mnoge pčelare gledanje pčela i posmatranje njihovog zujanja i rada prestavlja relaksaciju i duševnu hranu. Prestavlja nešto preko potrebno umornima a većina je umorna od svakodnevnog života.

pregled jednog roja

Pčelarski leksikon

Za uspešno bavljenje pčelarstvom potrebno je da pored ljubavi prema pčelama se stalno usavršavate u poslu.

Pčelarstvo se uči celog života, stoga su literatura i lična radoznalost nezaobilazni pratioci dobrog pčelara.

Za savladavanje osnovnih pojmova u pčelarstvu pripremili smo leksikon pčelarstva kao teoretsku osnovu koja je u uskoj vezi sa praksom.

Leksikon možete pronaći klikom na sliku ispod.

pregled jednog roja

Naša ponuda

  • Kvalitetna društva checkmark
  • Kvalitetni rojevicheckmark
  • Lak pristup košnicama za transportcheckmark

Kako da nas kontaktirate